رضا قارزی

مدیریت کاربری

نام کاربری :

کلمه عبور :

کد امنیتی :

ثبت نام - بازیابی گذرواژه

مکتبهای مختلف سیاسی و فلسفی غیر الهی

مکتبهای مختلف سیاسی و فلسفی غیر الهی

از آنجا که مکتبهای مختلف سیاسی و فلسفی غیر الهی که در کشورهای مختلف جهان پیدا شده اند ، نسبتا" زیاد است ؛ لذا در این بخش فهرست وار مهم ترین مکتبهایی که پاره ای از آنها هنوز هم در دنیا پیروانی دارند را یاد می کنیم .

از آنجا که پاره ای از این مکتب ها از یکدیگر منشعب شده اند خوانندگان ارجمند نباید از تشابه اعتقادات این مکاتب تعجب نمایند و خاطر نشان سازند که " ایسم " در اصطلاح به معنی عقیده و " ایست " نیز به معنی صاحب عقیده است .

مانند : فاشیسم که معتقد به آن را فاشیست می گویند .

آبسولوتیسم :

عقیده به حکومت مطلقه و ریاست یک دیکتاتور بر  همه افراد جامعه است .

آپتی میسم :

عقیده به خوش بینی در امور مختلف .

آریستوکراسی :

عقیده به سپردن قدرت به چند نفر متمول یا قدرتمند دارای نسب .

آنارشیسم :

معنی آن یعنی هرج و مرج طلبی و معتقدین به این مکتب هدفشان این است که جامعه فاقد دولت باشد و هماهنگی از طریق قراردادهای دااوطلبانه بین افراد گوهها حفظ شود .

آنارکو سندیکالیسم :

عقیده به مخالفت با دولت و تحصیل قدرت به وسایل دموکراتیک است .

آنتیکریسم :

عقیده به عقاید و آداب قدیمی و کهن و اصالت هر چه کهنه تر است .

اتوکراسی :

عقیده به سپردن همه امور به یک نفر است .

اتوریتاریانیسم :

عقیده به تحت الشعاع بودن فرد در مقابل جامعه .

اسکولاریسم :

عقیده به اصالت امور دنیوی و هر چه که در دنیا موجود است .

امپریالیسم :

عقیده به ایجاد امپراتوری اقتصادی از راه تصرف سایر ممالک به هر وسیله ای که هست .

انتر ناسیونالیسم :

عقیده به اطاعت از قوانین جامعه جهانی .

اولیگارشی :

عقیده به یک حکومت چند نفره است که عده ای از ثروتمندان را تشکیل میدهد .

ایده آلیسم :

عقیده به پیروی سیاست از آرزوها و آمال افراد است .

بربریسم :

عقیده به توحش و بربریت و بدویت و فرار از مظاهر تمدن .

پاتریوتیسم :

عقیده به میهن پرستی و وطن دوستی افراطی .

پارلمانتاریسم :

عقیده به ایجاد مسئولیت توسط قوه مجریه در برابر قوه مقننه و پارلمان است .

پروتسیالیسم :

عقیده به عدم تمرکز امور کشور در پایتخت ممالک و تقسیم اختیارات بین ایالات .

پوزیتیویسم :

عقیده به وجود آثار قابل حس و مشاهده و طرد هر نوع فکر و اندیشه ی دیگر .

تروریسم :

عقیده به لزوم آدم کشی و ایجاد ترس و وحشت برای ادامه ی اداره ی حکومت است .

تئو کراسی :

عقیده به اداره کشور توسط روحانیون و بزرگان دین است .

دترمینیسم :

عقیده به جبر در مقابل اختیار .

دموکراسی :

شکلی از حکومت است که در آن حق اتخاذ تصمیمات سیاسی مستقیما" به وسیله ی شهروندان و بر مبنای قاعده ی اکثریت اعمال میشود که دموکراسی مستقیم است یا به وسیله نمایندگانی که از طرف مردم انتخاب میشوند ، اتخاذ تصمیم می کنند که دموکراسی نمایندگی است  .

دیالکتیک :

عقیده به بهبودی اساس و پایه ی هر فلسفه یا اصل و آیین مخصوصا" در امور مذهب .

سوسیالیسم ( لیبرال ) :

عقیده به کنترل وسایل تولیدی و مخالفت با کنترل توزیع محصول است .

سوسیالیسم ( پارلمانی) :

عقیده به ابراز مخالفت با دموکراسی پارلمانی است .

فاشیسم :

عقیده به افراط در استبداد برای پیش راندن جامعه  به سوی ترقی و تکامل است .

فئودالیسم :

عقیده به برقراری رژیم ارباب رعیتی و حکومت ملوک الطوایفی است .

کاپیتالیسم :

عقیده به سرمایه داری در کشور توسط عده ای اوباش است .

کالونیسم :

اعتقاد به اطاعت کورکورانه افراد از دین و مذهب است .

کمیته ایسم دموکراتیک :

عقیده به ضعیف شدن اصول دموکراسی به وسیله کمیسیون بازیهای متداول در دولتهاست .

کنسرواتیسم :

عقیده به محافظه کاری شدید در هر مورد دست به عصا راه رفتن است .

کوبی نیسم :

عقیده به تفوق نژادهای بشری ( نازیسم ) است .

لیبرالیسم :

عقیده به آزادی حرف در کلیه امور برای افراد بشر است .

ماتریالیسم :

عقیده به ماده و نفی بی چون و چرای هر چیز دیگر که مادی نیست .

ماکیاولیسم :

عقیده به ایجاد دولت مقتدر و سرکوبی سایر نیروها از هر راهی که امکان دارد .

مانرشی :

عقیده به رژیم حکومت سلطنتی ارتش است .

مرکانتالیسم :

عقیده به افزایش صادرات بر واردات برای ایجاد قدرت اقتصادی ملتهاست .

مکانیسم :

عقیده به ایجاد خشونت و سختی  وبی روحی و سردی در مقابله با پدیده هاست .

موبرکراسی :

عقیده به هو و جنجال و رجاله بازی برای پیش بردن مقاصد سیاسی و اقتصادی است .

 

میلیتاریسم :

عقیده به جنگ و حل هر گونه اختلاف بین دول به وسیله ی ارتش ها و مواد جنگی است .

ناسیونالیسم :

عقیده به سربلندی یک ملت بر سایر ملل و اطاعت از قوانین جامعه است .

نیهلیسم :

 عقیده به اینکه هیچ چیز در دنیا پایدار نیست و همه  چیز باید از بین برده شود .

 

{site_page_oprt}

این پرونده را به اشتراک بگزارید :

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربر :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :

آمار بازدید

تاریخ : 1398/11/29

امروز : 20

دیروز : 120

بیشترین بازدید : 3118

بازدید کل : 837651

Ipشما : 3.234.245.121

ایران اسلامی