رضا قارزی

مدیریت کاربری

نام کاربری :

کلمه عبور :

کد امنیتی :

ثبت نام - بازیابی گذرواژه

آموزش دفاع شخصی و جنگ تن به تن

به نام خدا

 

آموزش دفاع شخصی و جنگ تن به تن

فصل اول :کلیات

·  مقدمه:ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله صفاًکأنهم بنیاناً مرصوص»«واعدولهم مستطعتم من قوه، برای یاری خدا، دین خدا و رسول و اهل بیت (س)، فراگیری و آموزش فنون جنگ و درگیری تن به تن و سلاحهای سرد از لزومات پیروان و یاران خدا می باشد.

که با تلاش، برنامه ریزی سازماندهی،استفاده از مربیان برجسته و تزکیه شده و رسیدگی و دادن امکانات لازم میتوان به یاری خدا آن را محقق کرد.

 هدف اصلی:  برنامه آمادگی جسمانی، فراگیری فنون و تمرینات فشرده مبارزات رزمی، و دفاع شخصی و انتقال آموزشها در جهت دفاع و دفع اشرار، دزدان، توانایی رزمی نیروها، آمادگی برای دفاع از نظام و حکومت اسلامی و تبعیت ازولایت فقیه و نابودی کفار و منافقین برای ناتوان کردن و از پا انداختن حریف است.

 هدف عملیاتی:

شکست، از پا انداختن و ناتوان کردن حریف در عرض یک ثانیه با ضربات پیاپی دست، پا وسلاح ، دفاعها و قفلها.

 

خلاصه برنامه اجرایی آموزش دوره  :

1-  نرمش ها و ورزشهای کششی، چرخشی، تعادلی، سرعتی، استقامتی، قدرتی، پرشی، انفجاری و...

2-  فنون اصلی تونفا، نانچیکو و چوب، شمیشیر، نیزه، چاقو و باتوم

3-  مهمترین ضربات دست، پا، سر، مختلط ( انواع وحالات مختلف آن ها)

4-        دفاعهای مهم دست و پا (با شرح حالات وانواع آن)

5-  مهمترین ضربات پیاپی و متوالی دست و پاو سر همچنین، تکنیکها و تاکتیکهای مبارزات آزاد و فرارها (در چندجلسه)

6-        اهم فنون دفاع شخصی و خیابانی

7-        تمرینات مختلف مبارزه ای و درگیری خیابانی(در چند جلسه)

8-        تکنیک های تمام کننده و نهایی در رزمی(نهایی)

9-        شرح نقاط حساس بدن و تمرین ضربات و دفاعها با آن

10- مرور دوره، آزمون و انتخاب برترین ها

11- مرورآموخته های رزمی دوره

 

 

5عنوان برنامه تمرینی برای 5 جلسه تمرین (و تکرار آن در جلسات دیگر مشابه)

جلسه اول:راه رفتن، انواع حرکات راه رفتن(10دقیقه)، 10دقیقه دو و استراحت مابین در حال حرکت، حرکات کششی 15دقیقه، حرکات ˚180، ضربات دست، تمرین ضربات دست با میت و کیسه بکس و شریک تمرینی وتمرینات خنک کردن بدن.

جلسه دوم:15 دقیقه دو، حرکات سرعتی و پرشی، ضربات پا،تمرین با وسایل و شریک تمرینی و تمرینات خنک کردن پایانی.

جلسه سوم: حرکات چرخشی، حرکات قدرتی، دفاعهای دست و پا،تمرین مبارزه 2نفره وتن به تن و تمرینات خنک کردن.

جلسه چهارم: انواع پرشهادرحال دو، تمرینهای انفجاری، غلطها، تمرینات بدنسازی، تمرینات خنک کردن.

جلسه پنجم: دو کوتاه مدت، حرکات زمینی و دوره تکنیکها و تاکتیکهای فراگرفته دوره و تمرینات خنک کردن.

 

خطرات احتمالی در تمرینات رزمی(چند نکته)

غالب خطرات مربوط به برخورد بابیضه، آبگاه، زیرگلو، گیج گاه، پهلوها، شکستن پا، دست و سر، خفگی گردن، پارگی صورت، دررفتگی ها، ضعف واُفت قند خون می باشد. که با دفاعها، استفاده از وسیله ایمنی و قوانین میتوان از احتمال بروز آن ها کم شود. چند نکته مهم: سرخی وقرمزی صورت نشانه گرفتن راه تنفس وهوا است با باز کردن دهان و ابزاری مانع بسته شدن زیر دندان شود و با کشیدن زبان به بیرون راه تنفسی را بازنگه دارید. با کشیدن کمر ازطرف روی بدن به بالا کمک به رفع گرفتگی آبگاه میکند و با تکان دادن پای گرفته شده به بالا ناراحتی بیضه رفع می گردد. علامت دررفتگی ورم میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :مهمترین ضربات و دفاعهای  دست، پا،سر، مختلط ( انواع وحالات مختلف آن ها)

 الف) ضربات مهم  دست:(25ضربه در 50حالت)

1-انگشت سبابه 2- سبابه و کناری آن برای دو چشم 3- پشت دست و مشت 4-تیغه دست 5-بغل دست چکشی 6- سِیکن 7- بندانگشت میانی در چشم 8-مشت با بند انگشتان جلو 9-مشت مستقیم (مَتو) 10-ضربه با داخل دست 11-کف گرگی 12- تیغه دست مستقیم و از بغل13-انتهای کف دست 14-دُرنا 15-تکنیک مار 16- مشت دورانی (هوک)از بغل، پائین، ازبالا 17- آپر 18-ساعد 19- آرنج (به جهات مختلف) 20-با کتف 21- دو مشت مستقیم و دورانی 22- دو کف دست برای هل دادن 23- مشت عمود 24-چرخشی از پشت 25-سوکی 26- تیغه مشت از داخل 27- پشت مشت از روبرو

نکته: مهمترین نوع ضربات دست ساده، هجومی ، پرنده و دفاعی می باشد.

ب) ضربات مهم پا معروف: (    نوع    حالت)

1-گل پا (به صورت ضربه مستقیم) 2-ضربه چکشی(برای سر، سفید ران، روی پا و زیر فَک) 3-روی پا (برای پهلو، صورت، سفید ران، زیر پا) 4- ساق پا 5- تیغه پا (برای صورت، پهلو، قفسه، آبگاه، سفیدران، زانو، روی انگشتان پا) 6-زانو (برای سفید ران، داخل پا، آبگاه و شکم، سینه وسر و ...) 7- قیچی 8- فییپینی 9-داخل پا 10- پیچشی 11-سیمای 12-برشی 13- لگد عقب 14-جفت تیغه 180درجه و جلو 15-چک زدن با پا 16-زیر پا کی (اُفت)

نکته 1: انواع اصلی ضربات پا دفاعی، ساده، هجومی و پرنده میباشد.

نکته 2: ازحالات ضربات پا، راست و چپ، پیاپی، بالا و پائین، فریبی، خلاق، عقبو جلو، حرکت به جلو، کوتاه و بلند، نشستی و پرشی می باشد.

نکته3: مراحل ضربات پا: اول- ایستادن دوم- جمع کردن پا سوم- باز کردن پا (ضربه زدن) چهارم- جمع کردن پا و پنجم- ایستادن که آن را در سه مرحله نیز می توان خلاصه کرد
1-جمع کردن 2-ضربه زدن 3-برگشت به محل اول

ج) دفاعهای دست معروف:

1-جفت دست به حالت ستون یا در بغل صورت با پهلو 2- دو مشت حالت ضربدر 3-ساعد به صورت L بالا و پائین 4- تیغه دست 5-کف دست 6-کتف 7-انگشتان 8- پشت دست و...

د) دفاعهای پا اصلی:

1-ستون پا جلوی زانو و پا، رد کرد ضربات با حالت اِل 3- زیر پا کشیدن (اُفت) 4- استفاده پاشنه و داخل پا برای سد کردن و هل دادن

نکته: با هر محل بدن که می شود با آن ضربه زد میتوان آن را به عنوان دفاع درمقابل حریف بکار برد برای جلوگیری، سر، مانع شدن، هل دادن حریف و ...

ه) زدن ضربات پیاپی متواتر به حریف:

1-تیغه دست و پا زیر گلو و گردن و پهلو 2-مشت های متوالی به سر، گردن، فک، پهلو، آبگاه(سریع) و همچنین ضربات پا و دست و پابه همان محل ها 3 –کیو،تواکیوتو 4-یتکاتو اکیوتو متومتر 5-3مشت و چکشی راست پا 6- 3 مشت و ساق چپ، کیوتو راست 7- چپ راست، پیچشی

و) ضربات تمام کننده و نهایی درمبارزات آزاد و درگیری تن به تن و خیابانی:

1-تیغه دست زیر گلو 2-ساعد به آخر فک 3- هوک به پهلوها 4-جفت مشت در صورت و زیر گلو 5-پاشنه پا در سفید ران به حالت چکشی 6-مشت مستقیم به دماغ و آخر فک ازبغل 7- بهترین نوع ضربات مهلک و نهایی ضربات مقواتر مشت و پاو ساعدو زانو به سر، فک ، شکم، صورت، آبگاه، پهلو، سفیدران، روی پا جهت از پا انداختن است. 8- زانوو پاشنه پا با تیغه 9- تیغه پا روی زانو و هل دادن و شکستن 10- کیوتو سریع با قدرت وهجومی 11-هل دادن حریف با 2کف دست 12- سوکی 13-گلان چپ و راست 14- افت سریع 15- ساعد به پهلو، یافک، زانو در شکم یا بیضه و پهلو

ی) نقاطحساس بدن کاربردی جهت از پا انداختن (33ناحیه حساس در بدن وجود دارد از جمله مهمترین آن ها عبارتند از) :

1-ضربه آخر فک برای گیج کردن حریف 2-ضربات به پهلو جهت ازکار انداختن جگر سفید بدن حریف و جابجایی کلیه 3-ضربه آبگاه یا دیافراگم برای افت تنفسی 4- ضربه سفیدران داخل پاها و بیضه شلدن شدن و عدم تعادل بدن 5- ضربه روی پا زانو برای دردناکی 6-انهای انگشت شصت دست داخل پاهاو بیضه 7-ساق کوچک 8-زیر ناف 9-پشت مچ
10- پشت زانو 11- گودی بالای شرقو 12-شکافت بالای جناغ سینه 13-فاصله چهارم بین دنده ای 14-قسمت داخلی آرنج 15- بغل کردن 16- کاسه  و کره چشم17- پشت گوش 18- درز تاجی و نرمه سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:  نحوه مبارزه

الف)اصول و مراحل اصلی مبارزه

1-ایستادن 2-دید و تدبیر 3- گارد 4- ضربات و دفاعهای اولیه 5-بدل زنی و رد و بدل ضربات 6- ضربات و دفاعهای پیاپی و متواتر 7- ضربات تمام کننده ونهایی به نقاط حساس 8-فاصله استراحتی درحال حرکت وفعالیت به وسیله فریب 9-حمله دوباره به حریف و پیاده کردن تاکتیکهای دیگرمبارزه ای و تغییرهای لازم تکنیکی

ب) اصول اصلی درگیری خیابانی و تن به تن

ضربه اول ضربه آخر است باتمام قدرت و تعادل ضربه تمام کننده نهایی را باتمرکزبه بدن حریف واردکرده و سرعت و قفل کردن و فرارعامل مهم موفقیت است ودر صورت نیازمراحل تکرار گردد ودفاع بکار رود.

ج) تاکتیکهای مهم در مبارزات و درگیری های تن به تن:

1-سرعت عامل افزایش قدرت است2-درضربات متوری زدن به حریف نقاط حساس در نظر گرفته شودکه بهترین تکنیک رزم است وچرخش دور حریف با زیرپا کشی، فریب، کیاپ و .... 3-وسط رینگ برای تو است. 4-تاکتیک حریف را بشناسی و بدانی در مقابل چه انجام دهی 5- غالب دفاعها را میتوان درابتدای حمله به حریف بکار برد. 6-درحال حمله نفس را بیرون دهید 20% آن را نگه دارید و درحال دفاع وفرار نفس گیری کنید.(دم) 7- حریف را ازحمله بیشتر بازدارید. 8- استفاده ازنیروی زیاد باعث تأثیر روانی و عقب نشینی و انصراف حریف می گردد. 9-در برابر حمله دفاع کنید و سریع حمله کنید یا با حمله دفاع کنید.  10-تعادل حریف را بهم بزنید 11-حرکات و تکنیکها و تاکتیکهای حریف را پیش بینی کنید بعد دفاع کنید. 12-همراه بودن مهارت باقدرت سرعت، تعادل، هجوم، احساس مبارزه  13-استفاده از وسایل و اشیاء جانبی در درگیری خیابانی.

د) تکنیکهای ترکیبی مهم در کونگ فوتوآ (پیاپی، متمادی)

1- کی یتو- کی یتو: یک ضربه مستقیم با گل پا به عنوان دفاع و تکرار آن به عنوان حمله

2- یته کییتو- یته کییتو: اول ضربه با تیغه پا مستقیم بعد جمع کردن و ضربه تیغه از بغل

3- اوسایاکی یتو- اوسایاکی یتو: ضربه مستقیم عقب به عنوا دفاع به همان ضربه به عنوان حمله تکرار می شود

4- کی یتو-هنی کی یتو: چکشی عمودی به عنوان حمله به سر و ضربه تیغه دفاعی بر رو زانو حریف

5- کییتو-هیما کی یتو: ضربه گل پا مستقیم به صورت بعد همان به داخل پا ستون شده پایین ضربه میزند (یته دفاعی)

6- کی یتو-یادکی یتو: ضربه گل پا به صورت و ضربه بعدی با چرخش ازپهلو به صورت

7- کییتو-اوسایا کی یتو: ضربه گل پا مستقیم بعد ضربه ازعقب به صورت تیغه

8- یته کییتو- هنی کی یتو: ضربه مستقیم به صورت با تیغه پا بعد تیغه روی زانو

9- یته کی یتو- یادکی یتو: ضربه مستقیم با تیغه پا ازپهلو

10-  هورایماکی یتو- یته کی یتو: چکشی، تیغه پا ازداخل در صورت

11- کی یتو- یته کی یتو برشی – هیماکی یته: مستقیم با گل پا، ضربه مستقیم با تیغه و بعد ستون روی پا

12- کی یتو کی یتو- یته کی یتو- یته کی یتو

13- کی یتو- یته کی یتو- اوسایاکی یتو

14- سیماکی یتو- کییتو- هیماکیتو

 

نکات مهم در تمرین ها و مبارزات

·  سریع به حریف حمله کن، فریب بده، هوار  و سروصدا و کیاپ بکش

·  ضربات متوالی، پیاپی ودفاع و کناری در حین حمله حریف رمز موفقیت «به سر ، گردن، فک، آبگاه، پهلو، سفیدران، بیضه و ...»

·       ضربات باید  به نقاط حساس بدن باشد.

·  در تمرین و کار باید آنقدر بخوری و بزنی تا بدن عادت کند.

·       خلاقیت، سماجت، جسارت

·       تصور کن حریف شما دشمن شماست

·  زدن ضربه انفجاری سریع، قدرتی به نقاط حساس حریف.

·       مهارتهای لازم

·  طرح ریزی تاکتیکها و تکنیکهای اصلی قبل مبارزه در ذهن و مرور آن

·  دائماً چشمهایتان به حریف باشد، برنامه حریف را تشخیص دهید و ضدحمله را طراحی کرده و سریع حمله کنید.

·       چالاکی

·       ضربات پیچی و پیاپی

·       تمرینات زیاد داشتن در دو، قدرتی و سرعتی

·       تمرین با وسایل ورزشی و رزمی، کمکی

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: مفاهیم رزمی

 (مفاهیم  مهم و پرکاربرد درکونگ فوتوآ و کیک بوکسینگ بین المللی و کاراته کیوکوشین)

 

الف: کونگ فوتوآ (مفاهیم، ضربات، دفاعهاو ایستادنها):

1- مشت: مَتُو2- استقرارِ اسب سوار: رَاتو 3-  لگد پا مستقیم با گل پا : کی یتو 4-  لگد پا ازبغل باروی پا: یکتاتو 5- لگد پا ازپشت به طور دورانی: اوسایاکی یتو 6- لگد پا برشی با تیغه: یته کییتو برشی 7-  لگدپا ازبغل با تیغه: یادکی یتو 8- لگدپا به صورت مستقیم پرنده: هورایماکیتو 9- لگد چک مانند پا بطور دورانی: سیماکی یتو (که سه حالت ضربه ای، چکشی و برشی دارد)10-  لگد زیرپاکشی: هیماکییتو 11-  لگدعمود دفاعی با تیغه: هنی کی یتو12-  لگد به زیر بیضه: نیماکی یتو 13- لگدستونی دفاعی به جلو با گل پا: فومی کومی 14-  لگد دورانی به عقب : اوسایا یادکی یتو 15-  لگدچرخشی چکشی: اوسایا سیماکی یتو اُفت جلو16- اُفت پشت 17- ضربه مستقیم به جلو پر شده: توران ما کی یتو 18- ضربه تیغه پرنده(اوسایا پرنده): توران مااوسایا کی یتو 19- ضربه مستقیم پرنده به صورت چک با روی پا (سیمای پرنده): توران ما اوسایا یادکی یتو 20- احترام: توآ 21- انواع ضربات در کونگ فو: ساده، هجومی، پرنده و دفاعی 22- حالات مختلف اصلی ضربات و دفاعهای کونگ فوتوآ: جلو، عقب، بالا، پایین،راست، چپ، نشست و پرش، جفت، باز،بسته و ...

ب: کیک بوکسینگ بین المللی:

الف: مفاهیم 1-سلام: ئی ید2- استاد: مَّستر 3- مربی: کُچ4- ایستاده: استَنس5- لگد: کیک6- احترام گذاشتن: بَو 7- شروع حرکت: گو8- برگشت: تِرن بَک9- شکستن اجسام سخت: بِرِکینگ10- ضربه زدن: استریک11- بالا: های 12- چپ: لِفت (Left)13- راست: رایت (Right)14- جلو: فرانت (Front) 15- رها کردن یا آزاد: ریلکس 16- محل مبارزه: رینگ(Ring) 17- مبارزه: کامبَت 18- دستور شروع مبارزه: فایت (Fight) 19- دستور قطع مبارزه: استاپ(Stop) 20-  ادامه دادن: گوآن(Go On) 21-  تخلیه محل تمرین: استرینگ بورد 22- محل تمرین: پرکتیکس بورد23- کافی است: ایتس ایناف(IT`s enough)

اسامی اعضای بدن در کینگ بوکسینگ بین المللی:

1-بدن: بادی 2- سر: هِد 3- صورت: فیس (face) 4- گوش:اِیْر 5- چشم: آی 6- بینی: نوز 7- لَبْ: لیپ 8- فک : جا (Jaw) 9- چانه: چی ن 10-گردن: نِک 11-بازو: آرم 12- آرنج: اِلبو 13-ساعد:فور آرِم 14- مچ دست: رِست 15- دست: هَنْد 16- کف دست (پاشنه): بالم هیل 17- مفصل: جوئیت18-مشت: فیست 19-دو مفصل پشت مشت: فورفیست 20- پشت مشت: اینورتِدفیست 21- لبه خارجی مشت: فیست اج 22- سینه: جست 23-شکم: اِستومَّک 24-بیضه: بالز 25- کمر: واِس ست 26-پا: فوت 27- ران: تای 28- زانو: نِی 29-ساق پا: لِگ 30-مچ پا: فوت رست 31- سینه پا: بال اَف 32-روی پا: اینسِتپ 33- پاشنه: هیل 34- هلال داخل پا: آرچ 35- تیغه پا: نایف فوت

اسامی ضربات و تکنیکهای پا:

1-لگد با سینه پا از جلو: فرانت کیک 2- لگد با روی پا: رُوند هِوَس کیک 3-لگد با ساق پا: لوکیک، فورلِگ کیک 4- لگد با تیغه پا از پهلو: ساید کیک 5- لگد چرخشی: روند بک کیک 6- لکد با پاشنه پا به پشت: بِکْ کیک 7-لگد با زانو: نی کیک 8-لگد با پاشنه پا از جلو: هیل کیک 9-لگد از جلو با کف پا: پوش کیک 10-لگد از جلو با هلالی به پا: آرچ کیک 11- لگد از جلو به صورت هوک: هوک کیک 12-لگد پا ازداخل: این ساید کیک 13- لگد پا از خارج: اِوت سایت کیک 14- لگد پرشی با زانو: جامپینگ نی کیک 15- لگد پرشی با تیغه پا از پهلو: جامپینگ ساید کیک 16- لگد پرنده با زانو به جلو: جامپینگ فرانت نی کیک 17- درو کردن پا به صورت جهشی: اسکیپ سوئیپ 18- لگد چرخشی با کف پا: اسپینینگ هوک کیک 19- لگد چرخشی با پاشنه پا: اسپینینگ هیل کیک 20- لگد پرنده با روی پا: جامپینگ روند هوس کیک 21- لگد پرنده با تیغه پا از جلو: جامپینگ فرانت کیک 22- لگد چرخشی پرشی از پشت: جامپینگ راند بک کیک

 

اسامی ایستادن ها:

1-    ایستادن خبر دار: رِدی استنس 2- ایستادن در صف: لاین پوزیشن 3- حالت مبارزه(آماده مبارزه): فایت پوزیشن 4- به سمت جلو ایستادن: فُوروارد اِستَنس 5- ایستادن با پاشنه چسبیده و پنجه ها باز: وی ایستَنس 6-ایستادن به صورت سومو: سومو اِستنس 7- ایستادن پا اسبی(سرپاها رو به جلو): هورس اِستنس 8- ایستادن گربه ای: کت اِستنس 9- ایستادن روی پای عقب: بَک اِستنس

ضربات و تکنیک های دست (حمله و دفاع)

1-ضربه مستقیم مشت: جب پانچ 2- ضربه دورانی حلالی با پیش مشت:هدک استریک 3- ضربه پیش مشت ازپایین به بالا: آپرتات استریک 4-ضربه پیش ستونی بوسیله دو مفصل مشت: فور فیست پانچ 5- ضربه لبه مشت ازپهلو: فیست اج ساید استریک 6- ضربه تیغه مشت به طرف پایین:فیست اج دون استریک 7- ضربه لبه مشت از خارج: فیست اج اوتساید استریک 8- ضربه پشت مشت از روبرو: اینورتد فیست استریک 9- ضربه دوتایی مشت: دابل پانچ 10- ضربه آرنج به بالا: البوهای استریک 11- ضربه آرنج به پهلو: البو ساید استریک 12- ضربه تیغه دست به پشت: البو بک استریک 13- ضربه تیغه دست به پایین: نایف هند دون استریک 14- ضربه تیغه دست به پهلو: نایف هند ساید استریک 15- ضربه تیغه دست ازداخل: نایف هند اینساید استریک 16- ضربه تیغه دست از بالا و پایین: نایف هندهای استریک 17- ضربه چرخشی با لبه پشت: راند بک پانچ فیست اج 18- ضربه پاشنه دست به بالا: پالم هبل های استریک 19- ضربه پاشنه دست به وسط: پالم هیل میدل استریک 20- دفاع ضربدری دو دست رو به پایین: کراس داونوارد بلاک 21-دفاع بالا رونده: آپربلاک 22- دفاع تیغه دست رو به پایین: تایف هند لو بلاک 23- دفاع با مچ دست رو به پایین: رست آپربلاک 24- دفاع جدا کننده از هم: اسپارتینگ بلاک 25- دفاع از آرنج از خارج: البو اوتساید بلاک 26- دفاع آرنج از پایین: البو دون بلاک 27- دفاع جارو کننده: سوییییگ بلاک 28- ضربه آرنج به وسط و خارج: البومیدل استریک 29- دفاع پاشنه دست از خارج به وسط 30-دفاع پاشنه دست به پایین: پالم هیل لوبلاک 31-دفاع گردش ملاقه ای: اسکوپینگ بلاک 32- دفاع با کف دست رو به پایین: پالم هیل لوبلاک 33- دفاع تیغه دست به بالا: نایف هندهای بلاک 34- دفاع ضربدری دو دست روبه بالا: کراس ابواردبلاک 35- دفاع باساعد از داخل: اینساید آرم بلاک 36- دفاع تیغه دست وسط: نایف هند میدل بلاک 37- دفاع با ساعد ازخارج: اوت ساید آرم بلاک

 

مفاهیم و اصطلاحات کیوکوشین کاراته

·       قسمت اول مفاهیم اولیه

کاراته       دست خالی

کیوکو     نهایت

شین       حقیقت

کیوکوشین     نهایت حقیقت

سن سی    استاد

رِی                 احترام

هیداری       چپ

میگی     راست

اوچی     داخل

اوکه     دفاع

جودان    بالا

چودان    وسط

گدان     پایین

داچی     ایستادن

یوی      آماده

ایبوکی       بازدم

ماکسو    تفکر کامل

هاژی مه      شروع

یامه               خاتمه

نوری     پایان کار

سیزا     نشستن

چوگان    بایستید

که آگه       بالا رونده

گاماتیه      انجام کار

توبی     پرشی

ماداته       برگشت

هیزا     زانو

·       قسمت دوم شماره اعداد

ایچ          یک

نی           دو

سان      سه

شی           چهار

گو           پنج

دوکو     شش

شیچی     هفت

هاچی     هشت

کیو          نه

جیو             ده

·       قسمت سوم سوکی ها(ضربات دست)

1- سیکن سوکی     ضربه مشت مستقیم به جلو

2-                       سیکن گیاکوسوکی ضربه مشت مستقیم به جلو با دست مخالف

3-                        سیکن ماواشی   ضربه مشت دورانی (هوک)

4-                       اوراکن هایو اوچی  ضربه با پشت سیکن ازطرفین

5-                       اوراکن شومن اوچی  ضربه مستقیم با پشت سیکن

6-                       اوراکن هیزا اُوچی  ضربه به پهلو با پشت سیکن

·       قسمت چهارم داچی ها (ایستادن ها)

1- موسوبی داچی      پاها به هم چسبیده به حالت احترام

2- سانچی داچی       ایستادن لب پرتگاه (ساعت شنی)

3- کیبا داچی     پاها باز دو برابرعرض شانه همراه نشست

4- زن کوت سوداچی ایستادن متمایل به جلو

5- کوکو تسو داچی ایستادن متمایل به عقب

6- نکو آشی داچی  ایستادن متمایل به عقب

·       قسمت پنجم گری ها (ضربات پا)

1- هیزاگری       ضربه پا با زانو

2- هیزا ماواشی گری  ضربه پابا زانو دورانی از پهلو

3- مای گری       ضربه پا مستقیم به طرف جلو با سینه پا

4- گین گری       ضربه پا مستقیم با روی پا به وسط پای حریف

5- ماواشی گری       ضربه پا دورانی

6- کانست سوگری   ضربه پا با تیغه پا به زانو

7- یوکوگری       ضربه پا با تیغه پا به پهلو

8- سوتو ماواشی گری  ضربه پا از داخل به خارج

9- اوشیروگری     ضربه پا به پشت با پاشنه

·       قسمت ششم اوکه ها(دفاعها)

1- چودان سوتو اوکه  دفاع وسط از خارج به طرف داخل

2- چودان اوچی اوکه  دفاع وسط از داخل به طرف خارج

3- گیدان بارای      دفاع از قسمت پایین بدن

4- جودان اوکه       دفاع از قسمت بالای بدن (سر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: تکینکها و تاکتیکهای سلاحهای سرد (مشترک سلاحهای زیر)

 

شامل ضربات و دفاعهای مشترک سلاحهای رایج تونفا، چوب، شمشیر، چاقو، چوبدستی، چماق، نیزه، نانچیکو، سانچیگو

1-    ضربه مستقیم باجلوی سلاح به آبگاه، زیرگلو، گردن، سر، بیضه، سفید ران، شکم و...

2-    ضربه عمودی (چکشی به سر) بر فرق سر، یا روی دست عمود شده و سفید ران پا ازجلوی صورت.

3-                       ضربه شلاقی ضربدری راست وچپ.

4-                       ضربه برشی به کمر با جلوی سلاح وحالت چپ و راست آن.

5-                       چرخش آن از بالای سر ˚180 و زدن به حریف.

6-                       از وسط سلاح گرفتن وبه جلو ازپا و طرفین سلاح زدن

7-    از 2طرف سلاح با دست گرفتن و ضربه با وسط به پهلو، بازو، شکم، پشت، گردن یا از پشت برای قفل کردن.

8-                       کشیدن سلاح گرفته شده توسط حریف و ضربه پا به آن.

9-    ضربه به وسط ساعد، مچ، سفیدران، وسط پاها، داخل پاها، زیرپا، پشت پاها.

10- فریب با سلاح و زدن حریف با ضربات پا(بغل، نفوذی، چکشی و...).

11- چرخش ازبغل وعمودکردن سلاح بر سر.

12- چرخش نانچکویی سلاح ها.

13- زدن ضربه با نوک سلاح به بیضه، آبگاه، زیرگلو، فرق سر، چشمها (حرکات مهلک کشته ویژه دشمنان اسلام).

14- از بالای سر مثل پتک فرود آوردن که میتوان آن را با پرش نیز انجام داد.

15- عوض کردن جهت و دست سلاح با بالا بردن از پشت کمر یا پشت سر.

16- چرخش سلاح دور دست وحالت دورانی.

17- پرتاب و رها کردن سلاحی که در حال ضربه است درصورت ناچاری.

18- عمود کردن سلاح جلوی حریف در جلوبغل؛ وسط بالا و ... و بعد ضربه زدنبا همان سلاح در حین حمله حریف

19- ضربه مستقیم به همراه ضربه پا پرنده.

20- ضربه عقب برای حریف پشتی(از بالا، بغل و زیر پاهای خود.

21-  درو کردن به حالت چرخش پیاپی  دور نود مهارت لازم اجرا شود.

22- پرتاب سلاح برای هم رزم خود در صورت نیاز.

23- عوض کردن جهت خود سلاح و بعد ضربه به حریف.

24- پرتاب سلاح به محلی دور از دسترس حریف درصورت امکان ...شما چون ازآن به عنوان سلاح برعلیه شما استفاده خواهدکرد.

25- استفاده ازابزارها و سلاحهایی چون چوب و نیزه برای عمود کردن بر زمین و پرش به محل دیگر یا فریب حریف.

26- هم زمان ضربه به حریف جلو با جلوی سلاح و با پشت سلاح به حریف پشت ازبالا یا بغل.

27- پرتاب سلاح به بالا و گرفتن با حالت وجهت دیگر برای کاربرد آن.

28- چرخش سلاح دور گردان.

29- چرخش سلاحهای کوچک درحال پرتاب به بالاو گرفتن و پرتاب با قدرت (مثل چاقو)

30- چرخش طنابی سلاحها در کنار بدن.

31- زدن ضربه با نوک سلاح زیر کتف پا بعد ضربه عمود، ضربدری و مستقیم به حریف.

32- زدن مفاصل به حریف یا سلاح (مفاصل پا و دست و گردن و کمر).

33- گرفتن سلاح چوب بوسیله وسط نانچیکو و ضربه حریف.

34- سلاحها به عنوان دفاع ضربات دست و پا و سلاح حریف میباشد.

35- زیرپاکشی حریف با سلاح

36-  هل دادن حریف با وسط سلاح

37- قفل اجزاء بدن با نانچیکو

38-  گرفتن سلاح حریف و استفاده ازآن

39- استفاده از 2سلاح همزمان.

40- در سلاح تونفا باستفاده از حالت L(اِل) صلاح و زائده سلاح به جلو عمود و عقب.

نکات مهم:

1-    تکنیکهای فوق را میتوان با حالات، تعداد ضربات، روشهای، تاکتیها و موقعیتهای خاص به اجرا درآورد.

2-    تمرین، تکرار، شریک تمرینی، مبارزه ...و ... ازنکاتی است که می توان در توانمندی کارآموز تأثیر بیشتر داشته باشد.

3-    قدرت، سرعت، تعادل، مزیت، پنهان کردن، تکرار نشست و پرش از مطالب غیرانکار تمرینات سلاحها میباشد.

4-    در گیری با افراد بیش از 1 نفر حالات روشها و جهات مختلف را در نظر بگیرید.

5-    ضربات پیاپی کلید اصلی در مبارزات و سلاحهاست و دفاعهای لازم آن.

6-    درچند ثانیه باید گارد اتمام گرددو حریف را از پای درآورد.

7-    باید به تعویض دست و تکرار ضربات وتغییرحالت وجابجایی سلاح توجه داشت.

8-                       چرخش سر سلاح در فریب دشمن مفید است.

9-    ضربه زدن به جاهای مختلف حریف در مبارزه مهم است بویژه نقاط حساس بدن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ششم: تکنیکهای دفاع شخصی دوره درگیری تن به تن (بخش عمومی :تکنیکهای دفاع شخصی مبارزه ای است کوتاه چند لحظه ای و تمام کننده در خیابان، درگیری، جنگ و ... )

 

1- گرفتن و قفل کردن پای حریف در پهلو پا مچ حریف و ضربه زدن به صورت یا هل دادن حریف بعد کشیدن زیر پا.

2- با سر به حریف زدن، زانو در آبگاه یا بیضه بعد با ساعد در فک یا با مشت درصورت و دماغ حریف.

3- کشیدن یک دست حریف و فشار دادن آرنج دیگر حریف به پائین و زمین جهت شکستن و ضربه زدن به آبگاه حریف با زانو.

4- ضربات پیاپی تیغه پا روی زانو و فشار شدید و هل دادن و زدن پشت زانو(لگد تدافعی)

5- زدن تیغه دست در گردن حریف یا با ساعد در پهلو و صورت.

6- گرفتن کاسه سر با پنجه 2دست و فشار به پائین با بغل.

7- مشت مثلثی انتهای فک.

8- سه ضربه پیاپی روی چانه یا زیر چانه.

9- ضربه پیاپی پشت دست به صورت حریف.

10- ضربه مشت مستقیم و سنگین به دماغ، آبگاه و زیر گلو.

11- حالت دفاع پا و آرنج داشتن در غالب حالات دفاع و مبارزه به بغل ها و داخل برای جلوگیری و رو.

12- گرفتن یقه و فشار دادن انگشتان 2 دست به گلو.

13- گرفتن ناخن شصت، رگ مچ، افتادگی ترقوه.

14- گرفتن زیر بغل، وسط کمر، گردن، شکم، بازو و با پنجه دست.

15- ضربات سریع پا به پائین پا و تند زدن به حریف.

16- گرفتن یقه حریف و زدن زانو به شکم و آبگاه.

17- قفل ساعدو بازو.

نکات مهم دردفاع خیابانی:

1- تکنیکها باید با چالاکی، سرو صدا، قدرت، سرعت، فرار، تعادل، جسارت، مهارت، دقت وعکس العمل بالا انجام گیرد.

2- اولین ضربه آخرین ضربه است.

3- همیشه در حین ضربات آماده دفاع ازخودباشید.

4- تصور کنید حریف دشمن شماست تادر رزم موفق گردید.

5- خلاقیت، ترکیب، مختلط کردن، سماجت، رها نکردن حریف، کیاپ و ... در درگیری اهمیت زیاد دارد.

6- تجربه غالب افراد در درگیری خیابانی آن است که در عرضه چند ثانیه باید با ضربات سریع، قدرتمند و پیاپی و دفاعهای لازم حریف را ناتوان کرد. و از پای انداخت و در صورت نیاز از محل دور گشت.

7- اولین کار قبل از درگیری هوا زدن، ایجاد رعب در حریف به هم ریختن ذهن و روشهای فریب حریف است.

8- در صورت نیاز از اشیاء و وسایل اطراف خود استفاده کنید.

9- چرخش به بغل و زدن آرنج در صورت.

10- زدن ساعد دست در شکم حریف با لگد از پشت با پا به حریف.

11- تند زدن یا هل دادن بعد زیر زانو زدن.

12- تکنیکهای مقابله با گرفتن یقه.

13- تکنیکهای مقابله با گرفتن مچ.

14-  انداختن پا پشت پا حریف و هل دادن و پرتاب حریف.

15- گرفتن و قفل کردن گلو حریف و کشیدن به عقب.

16- گرفتن پا و دست با پنجه های 2دست.

18) نقاط ضعیف و حساس بدن:

بالاتنه:

1-درز تاجی 2-نرمة سر 3-شقیقه 4-برآمدگی پیشانی میان دو ابرو 5-کاسة چشم 6-کرة چشم 7-درزمیان فکی 8-پشت گوش 9-وسط آرواره تحتانی 10-بغل گردن 11-فک پائین

میان تنه:

12-گودی بالای ترقوه 13-شکاف بالای جناغ سینه 14-زاویه جناغی 15-زائده شمشیری 16-قسمت داخلی مچ 17-فاصله چهارم بین دنده ای 18-قسمت پشت بازوی فوقانی 19-زیر نوک پستان 20-دیافراگم 21-قسمت داخلی آرنج 22-فاصله هفتم بین دنده ای 23- فاصله یازدهم بین دنده ای 24-نقطة زیر ناف 25-پشت مچ 26- پشت دست.

پائین تنه:

27-بیضه ها 28-ناحیه مغبنی 29-کنار ران تحتانی 30-ساق کوچک 31-کعب میانی 32-روی پا 33-قسمت خارجی پا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم : 20 نکته مهم در رژیم غذایی رزمی کارها (تخصصی):

1- انرژی مصرف جهت تغذیه عضلات مستقیماً از ورزش تغذیه غذایی شما در حین شبانه روزتولید می شود.

2- قسمت اعظم انرژی مورد نیاز از یک سیستم که گلیکوژن نام دارد مثل پروتئین ها و چربیها تولید می گردد.

3- هر قدر انرژی بیشتر مصرف گردد گلیکوژن کمتر می گردد پس باید میزان آن را با مصرف انرژی گسترش داد.

4- بدن انسان بویژه رزمی کار احتیاج به مصرف مقدار معین پروتئینها، مواد قندی و چربیها در شبانه روز دارد.

5- قسمتهای رژیم غذایی عبارتند از 4قسمت مواد قندی و یک قسمت پروتئین و چربی ( از 6قسمت)

6- برخلاف تفکر قدیم که می گفتند قسمت اعظم انرژی بدن را پروتئین ها تعیین می کنند قسمت اصلی انرژی بدن راموادقندی تشکیل می دهد و تولید انرژی می کند.

7- پس عمده بخشهای غذاها: 1-مواد قندی 2-پروتئینها 3-چربیها 4-بعلاوه ویتامینها 5-موادمعدنی 6-آب نیز می باشد.

8-  پروتئینها به طور زیاد در : 1تخم مرغ 2گوشت 3شیر 4پنیر بصورت حیوانی است و 6در گندم 7باودار (گندم سیاه) و 8 سبزیجات به صورت پروتئین گیاهی یافت می شود.

9- پروتئینها عمده منابع انرژی نیستند وموقع گرسنگی دستگاه گوارش و درنتیجه بدن را از نظر غذایی ارضا می کند که مصرف بیشتر از حد آن توصیه نمی گردد.

10- چربیها، انرژی انباشته و ذخیره شدن بدن اند که وظیفه آن ها تولید انرژی جنبشی را در هنگام تمرین تأمین میکندکه عمدتاً در تمرینهای سنگین و فشرده بدن از چربیها به ضرورت استفاده می کند.

11- هنگام تمرینات سخت وکامل عضلات بدن ازموادقندی و چربیها توأماً(همراه با هم) استفاده میکند.

12- موادقندی: متشکل از شکرها، نشاسته ها و ... که حداقل 50% میزان کالری بدن را تأمین می کند و بیشتر در تمرینات سبک مورد استفاده بدن است.

13- شکر اصلی همان گلوکزهایند که مقدار بسیار کمی از آن درقسمت جگر بدن نگهداری می گردد.

14- درهنگام تمرینات بسیار سخت و سنگین اگر مواد قندی مصرف نشود، این مواد خودبخود در عرض 2ساعت به قسمتهای بدن پخش می گردد.

15- گرفتگی و رخوت عضلات بر اثر یک سری تمرینات بسیار سخت و فشرده تولید می گردد.

16- در زمانهای مسابقات، دوره ها و آموزشهای دشوار وعده های غذایی 4 تا 6 ساعت باید باشد.

17- نوشیدنیهای گلوکزدار باعث رفع خستگی اندامها پس ازتمرین می گردد مخصوصاً پس از دوهای استقامت.

18- قبل از مسابقه و تمرینهای سخت غذا باید بسیار سبک باشد و حتماً دارای گلوکز بوده جهت تولید انرژی مثل نان برشته، عسل یا قهوه.

19- 2ساعت قبل از تمرین زیاد خوردن را قطع کنید و گوشت و کباب نخورید.

20- عضلات غالباً از طریق تمرینات با وزنه و تکرار آن و تناول غذاها انجام می گیرد. از دوپینگ به شدت بپرهیزید.

اصول غذایی یک رزمی کار:

1-سبک غذا خوردن در روز 2-صبحانه خوب خوردن نهار متوسط 3-میان وعده ها غذا یا مواد غذایی نخوردن 4-شام 7 یا 8 لقمه غذایی کافی است 5-پرهیز از نوشابه، چیپس، برنج، نان زیاد و موادقندی و چربیجات 6-در موقع افت فشار و قند مقداری مواد قندی مصرف گردد 7-قوت اصلی بدن رزمی کار که زود هم سوخته می شوداولین چیزهای سوخت و ساز بدن در نان و غلات و سبزیجات، لبنیات، انواع گوشت، تخم مرغ، خرما، لوبیا(نه نخود)، گرو، پسته، بادام، فندق، سیب زمینی، ماکارونی و... 8- پروتئین ها هرچی زیاد گردد قدرت وقوت بالا می رود به شرط اعتدال 9-نشاسته ها برای طولانی کردن و طاقت بالا می باشد (در مبارزه کم نیاورید) مثل :سیب زمینی، نان، ماکارونی، برنج، نشاسته، پروتئین ذخیره شده است 10-قندها چاق کننده بدن اند: مثل قندهای مصنوعی، نوشابه که ضرر زیاد دارند، شیرینی جات، بستنی، ژله 11-خوردن نشاسته و پروتئین در غذا باعث انرژی بالا می گردد و برای بدن کافی است مثل ماکارونی با گوشت متوسط و سیب زمینی، جوجه، آبگوشت 12- ازجمله چربی هایی که فقط در ناچاری باید استفاده شود خوب است چون ذخیره غیرمفید و مواد زائد و اضافه بدن اند: مثل روغن جامد و مایع، خامه، کره، سس مایونز، پفک، چیپس، فلافل و ... 13-ترکیب قندها و پروتئین ها باعث چاقی مفرط بدن می گردد. 14-تفاوت انرژی و کربوهیدراتها: انرژی مستقیم توان می گردد مثل پروتئین ها ولی کربوهیدرات ها مثل نشاسته باید درحال فعالیت تبدیل به توان گردد. 15- 2ساعت قبل از تمرین غذا نخورید. 16- قبل از تمرین روده و کلیه راتخلیه کنید. 17-کم نان وکم برنج بخورید.18-نشاسته با قناعت(ماکارونی، سیب زمینی و ...) 19- آب قند ضعیف در شیشه همراه داشته باشید برای اُفت قند خون 20-حین تمرین آب نخورید. 21- بعد تمرین سریع آب سرد و ... نخورید.
22- ... به در پاکی و سلامتی و بوی بدن خیلی مؤثر است.

{site_page_oprt}

این پرونده را به اشتراک بگزارید :

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربر :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :

آمار بازدید

تاریخ : 1398/11/29

امروز : 18

دیروز : 120

بیشترین بازدید : 3118

بازدید کل : 837649

Ipشما : 3.234.245.121

ایران اسلامی