رضا قارزی

مدیریت کاربری

نام کاربری :

کلمه عبور :

کد امنیتی :

ثبت نام - بازیابی گذرواژه

تعریف و مفهوم سیاست ازدیدگاه اسلام و مغایرت آن درمکاتب غیرالهی (سکولار)

 

بسمه تعالی

 

تعریف و مفهوم سیاست  ازدیدگاه اسلام و مغایرت آن درمکاتب غیرالهی (سکولار)

 

درروایت صحیحه ازامام صادق علیه السلام نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: « هیچ چیزی نیست مگر آن که کتاب وسنت درآن زمینه سخن دارند». سیاست بخشی ازمنظومه منسجم اندیشه اسلامی تلقی می گردد ورویکرد مسلمانان به آن ریشه دروحی وسنت وسیره معصومین علیهم السلام داشته و دارد. به عبارت دیگر سیاست درمتن اسلام قرار دارد واصولا اسلام که عهده دار سعادت دنیا وآخرت انسان است نمی تواند چنین نباشد .

 

تعریف لغت و واژه سیاست

سیاست ازکلمه «ساس»  و«یسوس» به معنای رعیت داری، اصلاح امور مردم، مملکت داری ونگاه داشتن حد هرچیز وازمعانی دیگر آن «حکومت وریاست وداوری»، «مصلحت و تدبیر»، « دوراندیشی وعقوبت» ، تنبیه، و «اداره کردن مملکت و حکومت کردن» می باشد.

معنی ومفهوم سیاست دراسلام:

درزیارت جامعه است که پیامبر وائمه اطهار(س)  «ساسه العباد» نیز هست ودرروایت است که پیامبر (ص) مبعوث شد که سیاست امت را متکفل باشد.

دراصطلاح علم سیاست به آئین کشورداری وروش اداره کردن جامعه اشاره دارد.

حضرت علی (ع) می فرمایند: « سیاست، عدالت وحکمرانی و گذشت ازموضع قدرت است».

درحدیث آمده : « کان بنواسرائیل یسوسهم انبیائهم» .  ترجمه : « بنی اسرائیل تحت سیاست پیامبرانشان بودند». یعنی ولایت واداره امورشان را عهده داشتند. 

حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند:« مگرسیاست چیست؟ روابط مابین حاکم وملت، روابط مابین حاکم با سایرحکومت ها، جلوگیری ازمفاسد، همه اینها سیاست است، احکام سیاسی اسلام بیشتر ازاحکام عبادی آن است». همچنین ایشان دربیان دیگری می فرمایند:« سیاست به معنای اینکه (شخص) جامعه را راه ببرد وهدایت کند وبه آنجایی که صلاح جامعه است». ودربیان دیگر فرموده اند:« مگر سیاست غیرازاین است که مملکت داری به طرز صحیح و عاقلانه موفق با روابط وضوابط که در اسلام بوده است».  وهمچنین نیز می فرمایند:« دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است حتی عبادتش...» ودربیان دیگر« اسلام همه احکامش یک احکام مخلوط به سیاست است. ، نمازش مخلوط به سیاست است حجش مخلوط به سیاست است، زکاتش هم سیاست است. اداره مملکت است.».

وباز فرموده اند: « ..انبیاء علیهم السلام شغلشان سیاست است ودیانت همان سیاست است که مردم را از اینجا حرکت می دهد(وبه ) تمام چیزهایی که به صلاح ملت ومردم است (هدایت می کند).»

حضرت امام می فرماید:

«..شیاطین بزرگ وکوچک وآنهایی که می خواستند ومی خواهند تمام قدرت ها را درهرجا قبضه و تمام منافع ملت ها را چپاول کنند، ازسال های طولانی نقشه های عجیب وغریبی داشتند ومع الاسف قشرهای زیادی غافل بودند. ازجمله این مطالب که روحانیون نباید درامورسیاسی دخالت کنند، آنها باید مردم را درنماز، روزه وامثال اینها هدایت کنند وجای آنها وشغل آنها مسجد ومنزل است، مسجد بیایند نمازبخوانند ومنزل بروند استراحت کنند. وبه طوری این تبلیغ انجام گرفته بود که همه باورشان آمده بود. اگر می گفتند فلان آخوند سیاسی است این به منزله یک فحشی تلقی می شد. اگرراجع به یک امر اجتماعی گفته می شد بعضی ها می گفتند که ما درامور سیاسی دخالت نمی کنیم.

«..اینها می خواستند که یک قشربزرگی ازجامعه راکه جامعه هم تبع (وپیرو) آنهاست منزوی کنند وخودشان به جای آنها بنشینند. (وبگویند) حکومت مال ما، نمازجماعت خشکی که درآن اصلا بحث اجتماعی وسیاسی نباشد هم مال شما.»

ازمنظر عالمان ومتفکران اسلامی سیاست عبارت از «تدبیر جامعه براساس مصالح مادی ومعنوی».

این مفهوم ازسیاست درادبیات اسلامی دربحث امامت به کاررفته است چنان که یکی ازعالمان اسلامی درتعریف امامت می نویسد:« امامت، ریاست عامه مسلمین دراموردنیا ونیابت ازپیامبراست» واجماع شیعیان درتعریف فوق را یادآور می شود.

درتعریف دیگری ازامامت گفته شده است که : «امامت پیشوایی وزمامداری کلی دراموردینی ودنیوی است» ودرروایات وادعیه نیز یکی ازصفات بارز معصومین علیه السلام «ساسه العباد» ذکرشده است. درعصر غیبت نیز رهبری اسلامی به نیابت ازمعصومین به فقهای بزرگ اسلامی واگذارشده است.

ازویژگی های سیاست دراسلام:

1- انطباق بانیازهای واقعی انسان

2- جامعیت سیاست دراسلام

3-اتکاء برمبانی استوار ومنطقی

مراتب سیاست دراسلام

« انسان یک بعد ندارد، جامعه هم یک بعد ندارد، انسان فقط یک حیوان نیست که خورد وخوراک همه شئون او باشد، سیاست اگرصحیح هم باشد، امت را دریک بعد هدایت می کند و راه می برد وآن بعد حیوانی است. بعد اجتماعی مادی است واین یک جزء ناقص سیاسی است که دراسلام برای انبیاء واولیاء ثابت است». حضرت امام خمینی  1/8/59.

- فخر رازی دراین مورد می نویسد:« تأثیر سیاست یا برظاهر است یا برباطن ویا برهردو: آنچه برظاهر پیدا می شود، سیاست پادشاهان است، آنچه برباطن ها باشد سیاست عالمان است که عقاید باطل را ازدرون مردم زایل کنند وعقاید درست را با برهان ودلیل دردرون مردم بنشانند، اما آن که درعلم وتدبیر کامل باشد سیاستمدار است. وچنانچه عقل وقوای حیوانی اوتابع نفس مطمئنه باشد شایسته خلافت الهی است وشرایط آن عبارت است از: 1-عفت2- شجاعت  3- کفایت 4- علم. »

فضیلت سیاست دراسلام

سیاست ازسه جهت دارای اهمیت است:

1- گستردگی نفع آن، چه بدون تردید تدبیر وسیاست رهبران الهی ازهمه کارها مفید ترونفع آن عمومی تر است زیرا درسایه عدالت اجتماعی وامنیت وآسایشی که رهبران الهی ایجاد می کنند، هرکس به مقصود خود نائل می گردد.

2- وازآنجا که ابزارسیاست، عبارت است ازعقل کامل ورأی ثابت وتأیید الهی وارشاد غیبی، بنا بر این سیاست شریف ترین کارها است.

3-محل سیاست نفوس وارواح آدمیان است وجوهرانسانی ازهمه موجودات مهم تر و با ارزش تر است.

نحوه سیاست اسلامی

 « سیاست اسلامی« می خواهد ملت واجتماع واشخاص را راه ببرد درهمه مصالحی که ازبرای انسان وجامعه متصوراست. همان راهی که درقرآن صراط مستقیم گفته می شود». حضرت امام خمینی (ره) 1/8/59


 

{site_page_oprt}

این پرونده را به اشتراک بگزارید :

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربر :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :

آمار بازدید

تاریخ : 1398/08/21

امروز : 98

دیروز : 63

بیشترین بازدید : 3118

بازدید کل : 827308

Ipشما : 3.227.208.153

ایران اسلامی